Tại Mỹ, nuôi hổ hay sư tử không phải là điều bị cấm. Đó được xem là sở thích của những người lắm tiền tại “xứ sở cờ hoa” và Mike Tyson cũng nằm trong số đó. Mike đã từng nuôi tới 4 con hổ, trong đó có một con hổ trắng Bengal nặng đến […]