Skip to main content

Trâu Triệu Long: Hạ Lý Liên Kiệt

Trâu Triệu Long (Collin Chou) sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Cao Hùng (Đài Loan). Vì hoàn cảnh nhà nghèo lại đông anh chị em (13 người), vì vậy ngay từ lúc mới 6 tuổi, Triệu Long đã phải lao động kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sinh ra trong gia đình có […]